Kerk en pastorie te Tuil

pastorie

Deze ansichtkaart toont de pastorie, gezien vanuit de Melssinghdreef. De afbeelding dateert van voor 1901.1
Rechts op de voorgrond is vaag de dorpspomp te zien.
Het huis links, op de hoek van de Langstraat, is eerst een groentewinkel geweest en later een café.

Tuil was belangrijk

Ondanks de kleine omvang van het dorp had Tuil al vroeg een kerk. In de archieven wordt al in 1031 melding gemaakt van een parochiekerk in Tuil. 2
De oude kerk van Tuil was belangrijk. Tot de reformatie aan het begin van de 16e eeuw, was het de moederkerk van de dorpen Haaften, Hellouw, Gameren en Nieuwaal.

kerk
Hervormde kerk Tuil4

 

dorpsgezicht
Oude ansichtkaart

De huidige kerk

De huidige kerk is gebouwd in 1810 ter vervanging van een waarschijnlijk 14e eeuwse dorpskerk. Bij de herbouw bleef een gedeelte van de westgevel en de noordgevel uit die tijd bewaard.3

Het benedendeel van de toren is nog 14e-eeuws. Bij de herbouw van de kerk in 1810 werd de toren verhoogd en kreeg een spits.
In 1904 kreeg de toren van de kerk wijzerplaten.

Pastorie

De voormalige pastorie dateert uit 1863. Het is een statig herenhuis, pal voor de kerk.
In de zijgevel zit een grote gedenksteen. Daar staat veel informatie op, maar door verwering is deze alleen nog met veel moeite te ontcijferen.5

 

 

Op de gedenksteen staat o.a. wanneer de pastorie gebouwd werd en dat de bouw gefinancierd werd uit 'de fondsen der vicarie te Tuil'.
Verder is te lezen dat de eerste steen gelegd werd door Mr. J. Thooft in juni 1863.


Bronnen:
1
Gelderland bibliotheek, Gelderland in Beeld,
http://www.arnheminbeeld.nl/beeldbank/weergave/record/?id=0bdfe3e2-7bfd-46e4-999d-7aa2dd4c05ba.
Geraadpleegd op 27 december 2019
2
Korte geschiedenis van het dorp Tuil, Regionaal Archief Rivierenland (RAR),
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/korte-geschiedenis-van-het-dorp-tuil.
Geraadpleegd op 15 november 2019
3
Rijksmonumenten, http://rijksmonumenten.nl/monument/30342/hervormde-kerk/tuil/. Geraadpleegd op 27 december 2019
4
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 030342
5
J.D.H.Harten, Sporen in het landschap, Uitgeverij Matrijs, 1997