Kasteel Den Esch

Het kasteel Den Esch stond op een hoge plaats langs een afgesneden bocht van de Waal.

In 1312 wordt al melding gemaakt van het landgoed. De graaf van Gelre schonk toen de 'Nessche' aan Gijsbrecht de Voicht van Tuijl. In ruil daarvoor moest de laatste trouw beloven aan de graaf en was hij verplicht deze in tijden van oorlog bij te staan1.
Een latere bewoner van het kasteel, Nicolaes van Haeften, was tevens eigenaar van Loevestein en stadhouder van Leerdam2.

In 1672 werd het kasteel door Franse troepen in brand gestoken, alleen de slotgracht en de duiventoren bleven over. Op het erf werd later een boerderij gebouwd.

Op de ingekleurde kaart is de situatie van 1830 te zien. Ook daarvan is weinig meer over. De grachten werden in 1958 gedempt ten behoeve van bouwland en ook het restant van de duiventoren verdween toen.
De duiventoren stond aan de ooskant van de boerderij.

plattegrondlegenda
Plattegrond van locatie Den Esch in 1830 (ingekleurd door Otto Schrijver, legenda Bert van Dijk)


 

Bronnen:
1. Archief van het gemeentebestuur van Haaften (1817-1936), https://www.archieven.nl/nl/. Geraadpleegd op 4 maart 2020
2. Geneologisch blog 335, http://genealogischblogpaulwelling.blogspot.com/2018/12/gebnealogisch-blog-335.html. Geraadpleegd op 15 februari 2020