Emmers voor de kamsalamanders

 

De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders die in Nederland voorkomen.

Ze danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar hebben. Verder zijn ze goed te herkennen aan de oranje buik met daarop onregelmatige zwarte vlekken. Ze komen relatief veel voor langs de grote rivieren.

De soort is beschermd en staat op de Rode lijst. Die lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dat is de reden dat het GOWA voor deze soort speciale maatregelen moet nemen tijdens de werkzaamheden aan de dijk.

Persbericht GOWA