Natuurweetje - Giftige plant, giftige rups

Jakobskruiskruid

Deze plant bloeit in de zomer en herfst en komt veel voor in de uiterwaarden langs de grote rivieren en in wegbermen.

jacobskruiskruid
Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)

Belangrijke voedselplant

Jakobskruiskruid is een belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Zo'n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders.1

Giftig

De plant maakt gifstoffen die schadelijk zijn voor zoogdieren. Die stoffen smaken echter bitter waardoor planteneters de plant niet opeten.
Ook paarden eten de levende plant niet, maar wel het hooi waar de plant in zit. Als zij veel van de plant binnen krijgen, kan dat leiden tot ernstige leverbeschadiging.
Koeien, schapen, geiten en konijnen hebben er minder of geen last van.

  

Zebrarups2

Er zijn dieren die dankbaar gebruik maken van gifstoffen die planten maken. De zebrarups is het meest bekend. Het is de rups van de sint-jacobsvlinder.

zebrarups
Zebrarupsen op jakobskruiskruid
(foto: ©gamscholte/bioplek.org)

De rupsen hebben zelf geen last van de gifstoffen uit het jakobskruiskruid. Ze slaan deze in hun lichaam op.
Vogels vinden zo'n rups daardoor niet lekker en
worden er 'niet goed' van. De kleuren geel en zwart waarschuwen de vogels al: 'eet mij niet'.
De gifstoffen komen later in de vlinder terecht, waardoor ook deze oneetbaar is. En ook de vlinder heeft waarschuwingskleuren.

jacobsvlinder
Sint-jacobsvlinder (foto: ©gamscholte/bioplek.org)


Bronnen:
1
Jacobskruiskruid, feiten en fabels, https://www.jakobskruiskruid.com/index.php .Geraagdpleegd op 24 januari 2020.
2
Bioplek, https://www.bioplek.org/organismen/fotovandeweek/jakobskruiskruid.html. Geraadpleegd op 24 januari 2020.