Natuurweetje - Metselbijen


Metselbijen maken hun nest op allerlei plaatsen: in holle ruimtes in bomen, in holle plantenstengels en sommigen zelfs in een leeg slakkenhuisje. Ze bewonen ook graag de zogenaamde bijenhotels.
Ze danken hun naam aan hun gewoonte om de nestholte dicht te metselen nadat ze er een ei in gelegd hebben.

Metselbijen zijn graag geziene gasten in boomgaarden, het zijn goede bestuivers.

metselbij
Rosse metselbij (foto: ©gamscholte/bioplek.org)

Rosse metselbij (Osmia rufa)1

De Rosse metselbij is de enige algemeen voorkomende soort metselbij in ons land.
Ze zijn iets groter dan 1 cm.
Het exemplaar op de foto is een mannetje. Dat is te zien aan de lichte haren op de voorkant van zijn kop en aan het aantal delen (totaal 13) waaruit de voelsprieten (antennen) bestaan.

Bron:
Bioplek, https://www.bioplek.org/organismen/fotovandeweek/metselbij.html. Geraadpleegd op 15 januari 2020.

 De bijen verzamelen stuifmeel aan haren die aan de onderkant van hun achterlijf zitten.
In de nestholtes leggen ze een voorraadje stuifmeel aan. Daarin wordt door het vrouwtje een ei gelegd.

nestholte
Een broedcel met een ei (foto: ©gamscholte/bioplek.org)

Tien dagen later wordt de larve geboren.
In de zomer is de larve volgroeid en verandert dan in een pop.
De jonge bijen komen in de herfst uit, maar blijven in de nestholte tot het volgend voorjaar.
In een nestholte wordt een aantal broedcellen gemaakt.

Een handje helpen?

Zorg dan voor vroeg bloeiende planten in de tuin en hang een bijenhotel op.

Zo'n bijenhotel is makkelijk zelf te maken.
Zie Bijenhotel maken