Wandelingen in de omgeving van Tuil

laarzen

Laarzenpad 't Broek

Wandeling van 4,2 km

Startpunt:
parkeerplaats Veerstraat 16
4181 AG Waardenburg

 

 

 

De wandeling loopt door het komgrondenreservaat
't Broek.
In het gebied liggen drie eendenkooien. De Waardenburgse kooi is alleen op afspraak te bezoeken. De Sluikse en Tuilse kooi zijn onderdeel van de wandeling. Bij de Tuilse kooi is één vangpijp gerestaureerd.

Komgronden zijn de laagst gelegen stukken land tussen de grote rivieren. In de tijd dat er nog geen dijken waren, is er veel rivierklei afgezet. De komgronden waren het grootste deel van het jaar zo nat dat er alleen moeras met riet en moerasbos te vinden waren.

Een bezoek is het hele jaar de moeite waard, maar de mooiste tijd is mei/juni. Dan kan genoten worden van de zeer bloemenrijke weilanden.

SBB- Laarzenpad

 

vitens

Vitens Waterwandeling
Kolff en ‘t Broek

Wandeling van 5 km

 

 

 

Grenzend aan natuurgebied 't Broek ligt een van de waterwingebieden van Vitens. Rond dit waterwingebied Kolff levert Vitens naast drinkwater ook een bijdrage aan biodiversiteit: landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur.

Met de Vitens Waterwandelingen app kan een wandeling gemaakt worden aan de hand van een interactieve kaart op de telefoon. De informatie over de route is ook te beluisteren.

Vitens Waterwandelapp


gl

Landgoed Waardenburg en Neerijnen

De totale route door parkbos en uiterwaard is 9 km.

Startpunt:
parkeerplaats van het Stroomhuis
Van Pallandtweg 1
4182 CA Neerijnen

In het gebied zijn drie wandelroutes uitgezet:
• rode route, 2,4 km;
• groene route, 1,6 km;
• gele route, rond kasteel Neerijnen, 1,6 km;
• De route door de uiterwaard is niet gemarkeerd.

Het binnendijkse deel van de tocht gaat over onverharde paden door het parkbos, langs twee kastelen, boomgaarden en weilanden.
Via de bandijk van de Waal loopt het pad de uiterwaard (de Rijswaard) in. De dijk biedt een prachtig uitzicht over de uitgestrekte uiterwaarden. Op de zuidhelling groeien veel bijzondere planten.

Routebeschrijving en kaart (pdf)