Duurzame fruitteelt

Ook bij de fruitteelt wordt gestreefd naar steeds meer duurzame productie van fruit: een gezonde bodem, sterke fruitbomen en vermindering van gewasbeschermingsmiddelen.

peren
Foto: @kolkenbosch

Nuttige insecten in de boomgaard

Insecten, zoals bijvoorbeeld metselbijen, zijn belangrijk voor de bestuiving van de bloesem, zonder bestuiving geen vruchten. Andere insecten beschermen de bomen tegen ziektes en andere, schadelijke, insecten.

Met bepaalde maatregelen, kan de fruitteler de nuttige insecten een handje helpen.
Door insectenhotels op te hangen, wordt een schuil- en broedplaats geboden.

insectenhuis
Insectenhotel in boomgaard Kolkenbosch
(foto: @kolkenbosch)


Door bloemstroken in te zaaien met speciale bloemmengsels is er voor die dieren ook voldoende voedsel als de fruitbomen niet bloeien.
Bloemstroken zijn ook goede overwinteringsplaatsen voor de nuttige insecten en ze dragen bij aan de biodiversiteit.

bloemstrook
Foto: @kolkenbosch

 

 

 

 

Waarom gewasbeschermingsmiddelen?

Door de toenemende schaalvergroting van de
landbouw en fruitteelt, of dat nu om fruitbomen gaat of om maïs, graan of aardappelen, wordt op grote percelen één soort gewas verbouwd.
Dat is efficiënt, zo kan de boer of fruitteler een goed product leveren tegen een lage prijs.
Zulke grote percelen met één soort plant worden monoculturen genoemd.

Luilekkerland

Een monocultuur is een luilekkerland voor de dieren die de voedingsgewassen als voedselbron gebruiken.
Door de grote beschikbaarheid van voedsel kunnen vraatinsecten zich in korte tijd ongeremd voortplanten en ontstaat een plaag. Om dat te voorkomen, zijn gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Duurzame gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen zijn natuurlijk gewoon bestrijdingsmiddelen, alleen noemt men ze liever niet zo omdat dat negatief klinkt.
Maar er zijn wel grote verschillen tussen de nu gebruikte middelen.

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen bevatten actieve stoffen die een natuurlijke oorsprong hebben.
Het zijn afbreekbare stoffen die niet in de voedselketen terecht komen en dus geen gevaar opleveren voor mens en milieu.
Die stoffen worden gemaakt door planten of andere organismen, bijvoorbeeld bacteriƫn.

lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje, een natuurlijke vijand van veel plaaginsecten (foto: Gerard Scholte)

De gebruikte middelen moeten selectief zijn. Dat wil zeggen ze moeten alleen de planten of dieren uitschakelen die de oogst aantasten en niet de natuurlijke vijanden.

Gericht bestrijden

Het is ook belangrijk om alleen te spuiten waar of wanneer dat nodig is.
Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de moderne technologische ontwikkelingen. Met behulp van drones kunnen ziektes en plagen opgespoord worden en kan door onbemande GPS-spuitmachines alleen op die plaatsen de gewasbescherming aangebracht worden.

 

 

1Bron: Fruitpact, http://www.fruitpact.nl/Nieuws/boomgaard+van+de+toekomst, geraadpleegd op 24 november 2019